Oferta obsługi kadrowo-płacowej i księgowej firm

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą Biura Rachunkowego. Klientom oferuję kompleksową obsługę księgową, rachunkową oraz kadrowo-płacową. Zapewniam najwyższy standard usług.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS,
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • bieżąca pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Ewidencja przychodów:
  • miesięczne naliczanie podatku,
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Raportowanie:
  • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych.
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).
 • Analizy finansowo-księgowe:
  • sprzedaży,
  • kosztów,
  • płynności finansowej,
  • nakładów inwestycyjnych.
 • Pomoc w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału (leasing, kredyty bankowe):
  • przygotowanie wniosku,
  • przygotowanie business planu,
  • przygotowanie dokumentów dodatkowych.
 • Pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych.
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej.
 • Pomoc w wyborze i założeniu innych form prowadzenia działalności gospodarczej.
google logo