Obsługa księgowa firm

W ramach obsługi księgowej firm zapewniamy Państwu szeroki wachlarz czynności o charakterze jednorazowym oraz abonamentowym. Ofertę dostosowujemy do potrzeb kontrahentów, a uczciwy i transparentny system rozliczeń działa na korzyść naszą i naszych Klientów. Działamy na wielu polach rachunkowości, jednak najważniejsze obszary naszego działania stanowią następujące dziedziny księgowe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • profesjonalne usługi rachunkowe,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • bieżąca pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Prowadzenie ksiąg spółek

 • prowadzenie ksiąg spółek jawnych,
 • prowadzenie ksiąg spółek z o.o.,
 • prowadzenie ksiąg spółek komandytowych,
 • prowadzenie ksiąg spółek partnerskich,
 • prowadzenie ksiąg spółek aukcyjnych.

Rozliczanie podatków

 • rozliczanie podatku PIT,
 • rozliczanie podatku liniowego,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT,
 • rozliczanie podatku od nieruchomości,
 • rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych.

Raportowanie

 • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych,
 • wszelkie działania powstałe w oparciu o zalecania Klienta,
 • sporządzanie kompleksowych sprawozdań i raportów finansowych.

Ewidencja przychodów

 • miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Doradztwo księgowe

 • doradztwo księgowe,
 • ukierunkowane na poszukiwanie optymalnych rozwiązań,
 • dokładna analiza sytuacji Klienta,
 • jasna i zrozumiała komunikacja oraz wspólne podejmowanie decyzji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

youtube
google logo