Obsługa księgowa firm

W ramach obsługi księgowej firm zapewniamy Państwu szeroki wachlarz czynności o charakterze jednorazowym oraz abonamentowym. Ofertę dostosowujemy do potrzeb kontrahentów, a uczciwy i transparentny system rozliczeń działa na korzyść naszą i naszych Klientów. Działamy na wielu polach rachunkowości, jednak najważniejsze obszary naszego działania stanowią następujące dziedziny księgowe.

Ewidencja przychodów

  • miesięczne naliczanie podatku,
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • bieżąca pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ksiąg spółek jawnych,
 • prowadzenie ksiąg spółek z o.o.,
 • prowadzenie ksiąg spółek komandytowych,
 • prowadzenie ksiąg spółek partnerskich,
 • prowadzenie ksiąg spółek aukcyjnych.

Rozliczanie podatków

 • rozliczanie podatku PIT,
 • rozliczanie podatku liniowego,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT,
 • rozliczanie podatku od nieruchomości,
 • rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych.

Raportowanie

  • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych,
  • wszelkie działania powstałe w oparciu o zalecania Klienta,
  • sporządzanie kompleksowych sprawozdań i raportów finansowych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

youtube
google logo