Obsługa kadrowo – płacowa firm

obsługą kadrowo – płacową zmaga się niemal każdy przedsiębiorca. Prowadzenie dokumentacji, obliczanie oraz dokumentowanie wysokości pensji, odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie akt osobowych, to tylko część wyzwań jakie stawia przed nami kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa. Nieprawidłowości w tej materii skutkują utratą zaufania pracowników oraz konsekwencjami prawnymi w sądzie pracy, ZUSie i innych instytucjach o charakterze kontrolnym.

Obsługa kadrowo płacowa – nasza oferta

Ofertę obsługi kadrowo – płacowej kierujemy do:

 • małych i średnich firm,
 • instytucji publicznych,
 • właścicieli i zarządów spółek.

W ramach obsługi kadrowo – płacowej oferujemy:

sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Dlaczego my?

Obsługę kadrowo – płacową, rozliczanie podatków, jak i raportowanie oraz sprawozdania finansowe dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki danego przedsiębiorstwa. Wspomagamy działy kadrowo – płacowe w dużych firmach, korporacjach i firmach rozpoczynających swoją karierę w biznesie.

Zapraszamy!

youtube
google logo