Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku narzuca na przedsiębiorców konieczność rzetelnego i prawidłowego prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Brak tego dokumentu, podobnie jak nieprawidłowości merytoryczne obecne w jego strukturze rodzi poważne konsekwencje prawne z postępowaniem karnym włącznie. Ponadto przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacenia grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych, co niekiedy przekracza setki tysięcy, a nawet miliony polskich złotych! Oddanie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w ręce profesjonalistów to pewność, że dokumentacja zostanie wykonana w sposób prawidłowy, a do naszych drzwi w najbliższym czasie nie zapuka ani policja, ani komornik.

 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR

Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów określa ustawa o podatku dochodowym PIT. Do prowadzenia KPiR zobligowana jest większość osób prowadzących działalność gospodarczą, jednak przepisy ulegają nieustannym zmianom, dlatego niezbędne jej staranne śledzenie wszelkich nowelizacji w ewidencjonowaniu przychodów i prawie skarbowym.

Do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów obecnie zobowiązane są:

 • przedsiębiorstwa nieprowadzące działalności rolniczej będące płatnikiem podatku liniowego,
 • przedsiębiorstwa nieprowadzące działalności rolniczej będące płatnikiem na zasadach ogólnych,
 • spółki jawne / partnerskie / cywilne, których dochód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył 2 000 000 euro.

Na czym polega prowadzenia ksiąg rozchód i przychodów?

Prowadzenie ksiąg rozchodów i przychodów polega na:

 • ewidencjonowani wydatków,
 • ewidencjonowanie zakupów,
 • ewidencjonowaniu sprzedaży.

 

Prowadzenie ksiąg rozchodów i przychodów – nasza oferta

W ramach prowadzenia ksiąg rozchodów i przychodów oferujemy Państwu:

 • ścisłą kontrolę i systematyczne uzupełnianie dokumentów księgowych,
 • współpracę z US w ramach rozliczeń podatku PIT, VAT i innych,
 • sporządzanie raportów na potrzeby NBP, GUS, jednostek samorządowych i innych,
 • kompleksowy nadzór nad dokumentacją wewnętrzną,
 • ewidencjonowanie funduszy, wyposażenia oraz wartości o charakterze niematerialnym.

 

Jeśli nie są Państwo przekonani co do konieczności, kosztów lub możliwości prowadzenia księgi rozchodów i przychodów, zachęcamy do kontaktu z wykwalifikowanym księgowym, który w sposób rzetelny odpowie na Państwa pytania.

Zapraszamy!

youtube
google logo