Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to niezbędna czynność, do której zobowiązana jest zdecydowana większość przedsiębiorców w Polsce. Brak ksiąg rachunkowych jest źródłem wielu konsekwencji prawnych, włącznie z interwencją Urzędu Skarbowego lub innych instytucji o charakterze finansowym. Skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego to gwarancja prawidłowego i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych we Wrocławiu.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Wyróżniamy szereg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ich szczegółową charakterystykę opisano w rozporządzeniach Ministra Finansów i uchwałach Komitetu Standardów Rachunkowości. Na mocy przywołanych postanowień do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są:

 • spółki handlowe,
 • spółki osobowe i kapitałowe,
 • osoby fizyczne i spółki cywilne/ jawne / partnerskie, jeśli dochód za poprzedni rok wynosił co najmniej 2 000 000 euro,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki otrzymujące subwencje ze Skarbu Państwa bądź inne,
 • cudzoziemcy niebędący obywatelami UE prowadzący w Polsce działalność gospodarczą.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – nasza oferta

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy:

 • systematyczne i rzetelne uzupełnianie dziennika,
 • prowadzenia księgi głównej oraz księgi pomocniczej,.
 • zestawienia sald księgi głównej / pomocniczej.

 

Oferujemy Państwu następujące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencję transakcji o charakterze gospodarczym,
 • rzetelną analizę powierzonych dokumentów,
 • przygotowywanie deklaracji: podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • obliczenia zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie zgłoszeń pracowników / zleceniobiorców do US i ZUS,
 • ewidencjonowanie zakupów, sprzedaży i bieżących operacji.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – warunki współpracy

Podczas kontynuowania relacji z naszymi Klientami dbamy o fachową obsługę, terminową realizację zadań oraz miłą i przyjazną atmosferę. Dysponujemy atrakcyjnym biurem we Wrocławiu, gdzie systematycznie i z odpowiednią dozą staranności realizujemy usługi księgowe (np. prowadzenie ksiąg przychodów/rozchodów i inne). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty, zachęcamy do kontaktu.

 

Serdecznie zapraszamy!

youtube
google logo