Raporty i sprawozdania finansowe

Raporty i sprawozdania finansowe pozwalają na określenie faktycznej pozycji danego przedsiębiorstwa. Szczegółowa analiza finansowa umożliwia dokonanie niezwykle istotnego bilansu zysków i strat, opisów zobowiązań finansowych firmy i określeniu wartości udziałów. Tym samym zyskujemy praktyczną wiedzę, która z pewnością ułatwi podjęcie długofalowych, niezwykle trudnych decyzji.

Raporty i sprawozdania finansowe – dla kogo?

Sprawozdania i raporty finansowe najczęściej wykonujemy dla:

 • jednostek samorządów terytorialnych,
 • placówek o charakterze państwowym,
 • inwestorzy dokonujący decyzji na podstawie sprawozdań,
 • zarządów firm dokonujących decyzji na podstawie raportów,
 • pracowników i związków zawodowych,
 • spółdzielni pracy oraz spółdzielni socjalnych.

Co zawierają raporty i sprawozdania finansowe?

Raporty i sprawozdania finansowe zawierają:

 • bilans zysków i strat,
 • rachunek wyników finansowych firmy,
 • wartość udziałów własnych,
 • zestawienia zmian w funduszu własnym,
 • wszelkie informacje, które Klient uważa za istotne,
 • opisy inwestycji i zobowiązań długoterminowych,
 • opisy inwestycji i zobowiązań krótkoterminowych,
 • aktywa i pasywa przedsiębiorstwa,
 • przegląd ekonomiczny firmy.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Badania wskazują, że aż 85% przedsiębiorców uważa pozyskiwanie funduszy unijnych za wyczerpujące i trudne. Czy tak jest naprawdę? Rzeczywiście, aby otrzymać dofinansowanie trzeba poświęcić sporo czasu, ale z pomocą profesjonalistów wszystko jest możliwe.

Rodzaje funduszy unijnych

Podstawowe rodzaje funduszy unijnych to fundusze spójności oraz fundusze strukturalne. Najważniejsze cele przyznawania dotacji małym i średnim przedsiębiorcom to zmniejszenie dysproporcji dochodowych i kulturowych mieszkańców danego regionu.

Najpopularniejsze źródła pozyskiwania dotacji unijnych w Polsce to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny,
 • Fundusz Wspólnej Praktyki Rolnej,
 • Fundusz Spójności.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Program Inteligentnego Rozwoju,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój.

Każdy program stworzoną z myślą o konkretnej grupie odbiorców. Programy rozwoju najczęściej adresowane do osób biernych zawodowo poniżej 30. roku życia, inaczej jest z programami dotyczącymi obszarów wiejskich oraz zatrudnienia seniorów.

Tworzenie biznesplanu

Podstawowe zadanie dla osoby pozyskującej fundusze unijne to znalezienie odpowiednich źródeł finansowania oraz skuteczna wykazanie potrzeb i celów firmy.

Pieniądze pozyskiwanie z funduszy unijnych nie przysługują osobom, które chcą nimi finansować bieżącą działalność firmy. Nie jest to nic na wzór zasiłku, dodatku do osiąganych dochodów, ani źródło podwyżek dla pracowników. Fundusze unijne dotyczą konkretnych, opisanych w biznesplanie przedsięwzięć, np. rewitalizacji budynku, zakupów nowego sprzętu, a także kursów i szkoleń zawodowych. Co ważne nasze przedsiębiorstwo musi spełniać wymagania formalne opisane w normach dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych. Dysponujemy nowoczesnym system informatycznym, który pomoże w trafnym dopasowaniu ofert. Wypełniony wniosek wraz z kompletem zgromadzonych dokumentów należy przekazać do odpowiedniej instytucji. Tam, jeśli został dostarczony terminowo, zostanie zaopiniowany, a dotacja przyznana w odpowiednim terminie.

Obowiązkowa kontrola

Cele finansowania mogą być różne. Wiele zależy od rodzaju prowadzonego przez nasz przedsiębiorstwa, jednak zawsze należy pamiętać o jednym – pozyskane pieniądze są pieniędzmi publicznymi, które pozyskaliśmy w ramach funduszy unijnych. Dystrybuując je musimy wywiązać się z warunków zawartych w złożonym wniosku oraz podpisanej umowie. Prawidłowość procederu nadzorują unijne organy kontroli takie jak Regionalna Instytucja Finansująca działająca na podstawie prawa karnego oraz prawa finansów publicznych. Podczas kontroli sprawdzane są faktury zakupowe, raporty finansowe, analizy eksperckie oraz umowy zawarte z kontrahentami. Nieprawidłowości w tej materii rodzą poważne konsekwencje prawne ze zwrotem źle rozdysponowanych pieniędzy włącznie.

Raporty i sprawozdania finansowe – nasza oferta

Raporty i sprawozdania finansowe realizujemy na indywidualne zamówienie Klienta. Usługę chętnie łączymy z profesjonalnym doradztwem księgowym, pozyskiwaniem funduszy unijnych  i innymi zagadnieniami z obszaru finansów. Podczas dokonywania szczegółowej analizy bierzemy pod uwagę nie tylko budżet Klienta, ale także jego oczekiwania i priorytety. Raportowanie wbrew powszechnemu mniemaniu  przebiega inaczej w przypadku instytucji samorządów terytorialnych, inaczej gdy wykonujemy je na potrzeby związków zawodowych, a jeszcze inaczej, gdy w grę wchodzą poważne inwestycje. Jesteśmy elastyczni, a bogate doświadczenia pozwala nam na stosowanie nieszablonowych i skutecznych rozwiązań.

Zapraszamy do współpracy!

youtube
google logo